Pomoc
Powrót do indeksu Dodatki paszowe

Aminokwasy

Lizyna (kwas 2,6-diaminokapronowy) jest najważniejszym aminokwasem z praktycznego punku widzenia. Zarówno ze względu na jej funkcje jak i konieczność uzupełniania dawek pokarmowych w ten aminokwas.