Pomoc
Powrót do indeksu Parametry określające produkcyjność loch

Częstotliwość wyproszeń w roku/lochę

Częstotliwość wyproszeń, czyli liczba miotów uzyskanych od lochy w roku jest jedną z najważniejszych cech użytkowości rozpłodowej wpływającą na plenność loch. Wielkość tego wskaźnika uzależniona jest