Pomoc
Powrót do indeksu Norma duńska

Duńskie normy żywienia warchlaków

Duńskie normy żywienia warchlaków

Normy zawartości energii i składników pokarmowych w mieszankach paszowych dla warchlaków od odsadzenia do 30 kg masy ciała mają na celu osiągnięcie maksymalnych przyrostów dobowych i najmniejszego zużycia paszy na kg przyrostów w tym okresie, przy poniesionych najniższych kosztach tego żywienia, najniższym zużyciu leków i najmniejszej śmiertelności zwierząt