Pomoc
Powrót do indeksu Krzyżowanie towarowe z wykorzystaniem ras świń utrzymywanych w Polsce

Heterozja

Stosując krzyżowanie towarowe świń, wykorzystujące takie źródła zmienności jak dominacja, naddominacja i epistaza, uzyskać można efekt heterozji (wybujałości mieszańców), czyli przewagi pod względem ważnych