Pomoc
Powrót do indeksu Identyfikacja i rejestracja świń

Oznakowanie świń

Oznakowanie świń

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania bezzwłocznie i zgłoszenia tego faktu Agencji nie później jednak niż przed