Pomoc
Powrót do indeksu Norma duńska

Podstawowe założenia duńskiego systemu żywienia świń

Podstawowe założenia duńskiego systemu żywienia świń

Duński system żywienia świń różni się od systemów żywienia w innych krajach. Zapotrzebowanie pokarmowe określono dla świń utrzymywanych w Danii, to jest zwierząt o wysokim potencjale wzrostowym i rozrodczym.