Pomoc
Powrót do indeksu Materiały paszowe

Produkty uboczne przetwarzania zbóż

Ziarno zbóż wykorzystywane jest w przemyśle rolno-spożywczym, a w wyniku jego przetwarzania uzyskuje się wiele produktów spożywczych oraz tzw. produktów ubocznych, które są wykorzystywane w żywieniu zwierząt.