Pomoc
Powrót do indeksu Skład chemiczny pasz

Składniki antyżywieniowe i toksyczne

Pasze, które są źródłem energii i składników pokarmowych dla zwierząt zawierają pewne ilości różnych związków antyżywieniowych. Są to produkty metabolizmu, które stanowią