Pomoc
Powrót do indeksu Świniopedia

Świniopedia

Świniopedia jest zbiorem pojęć, nazw i skrótów używanych w produkcji trzody chlewnej. Opisy mają charakter zwięzłych informacji dotyczących poszczególnych haseł, z którymi użytkownik może spotkać się w różnych częściach portalu. Pełny opis niektórych haseł znajduje się w opisie zagadnień zawartych w odpowiednich kategoriach bazy wiedzy.