Pomoc
Powrót do indeksu Dobrostan

Wymagania obowiązujące dla wszystkich grup wiekowych świń

Wymagania obowiązujące  dla wszystkich grup wiekowych świń

1. Świnie utrzymuje się w warunkach:

a) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;
b) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia wszystkim zwierzętom w tym samym czasie:
c) umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami .

Dopuszcza się wyjątek dotyczący loszek i loch, które w tygodniu poprzedzającym termin proszenia oraz w okresie proszenia nie mają kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami.
2. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się świnie należy unikać stałego lub nagłego hałasu , którego natężenie przekracza 85 dB.
3. Świnie mogą być trzymane w pomieszczeniach, w których natężenie światła wynosi nie mniej