Pomoc
Powrót do indeksu Behawior świń

Zachowania nietypowe

Zachowania nietypowe

Stereotypie behawioralne –stereotypie - zachowania odbiegające od przyjętego dla danego gatunku wzorca, najczęściej powtarzające się ruchy partii ciała, nie mające określonego znaczenia dla organizmu.