Pomoc
Powrót do indeksu Zdrowie świń

Zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych

Celem bieżącego artykułu jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi zasadami pobierania i przesyłania materiału biologicznego oraz próbek krwi do badań laboratoryjnych.