Pomoc

Pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce

Pierwsze ognisko ASF u świń w Polsce

2014-07-23

Warszawa, dn. 23 lipca 2014r.


Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyniki badań świadczących o wystąpieniu pierwotnego (pierwszego) ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym 5 świń, znajdującym się w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek.


Podejrzenie zachorowania zostało postawione w dniu 19 lipca br. Gospodarstwo zostało objęte nadzorem urzędowym przez lekarza weterynarii, pobrano próbki do badań oraz zabezpieczono znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta.

Po dzisiejszym potwierdzeniu wystąpienia choroby, wszystkie 3 pozostające przy życiu świnie zostały zabite i poddane utylizacji w bezpieczny sposób. Teren całego gospodarstwa został oczyszczony i zdezynfekowany.

Podjęto wszystkie działania przewidziane prawem i procedurami, związane ze zwalczaniem choroby, łącznie z wyznaczeniem obszaru 3 km strefy zapowietrzonej i 7 km strefy zagrożonej.

Na wymienionych obszarach znajduje się 37 gospodarstw, utrzymujących 192 sztuki świń.

Gospodarstwa objęte zostaną procedurami sanitarnymi związanymi ze zwalczaniem ASF.

Główny Lekarz Weterynarii dodatkowo informuje, że ognisko zlokalizowane jest w utworzonej w marcu br. strefie zainfekowanej i fakt ten nie powoduje konieczności dokonywania rozszerzania jakichkolwiek restrykcji na inne regiony Polski.

Wszelkie działania z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej związane z zabiciem jakichkolwiek świń finansowane są z budżetu państwa, a za zwierzęta przysługuje odszkodowanie.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że za nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby, grożą surowe sankcje karne.

 

Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

 

Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie działań związanych z wystąpieniem pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Krajowego Zespołu Kryzysowego przy Głównym Lekarzu Weterynarii ds. afrykańskiego pomoru świń, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe działania w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF u świń w miejscowości Zielona, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w najbliższych godzinach zostanie opublikowane rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego wydane w związku ze stwierdzeniem ww. ogniska choroby.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku rozpoczął spis zwierząt i perlustrację gospodarstw w obszarze zapowietrzonym o promieniu 3 km wokół ogniska i zagrożonym o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw, w których według oświadczeń ich właścicieli nie są utrzymywane świnie. Dobiegają końca działania związane z oznakowaniem obszarów.

Kontynuowane są również intensywne prace w związku z wydawaniem decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku nakazujące zabicie zwierząt w gospodarstwach, w których jest to uzasadnione epizootycznie, położonych w ww. obszarach. Przewiduje się zakończenie tych działań w ciągu 7 dni.

W działania związane ze zwalczaniem ASF na terenie powiatu białostockiego zaangażowanych jest 18 urzędowych lekarzy weterynarii.
Ponadto, począwszy od dnia jutrzejszego, w powiecie białostockim, będą wydawane decyzje administracyjne dla kół łowieckich nakazujące odstrzał (zabicie) dzików.

Główny Lekarz Weterynarii


Źródło: Inspekcja Weterynaryjna Foto: etrzoda.pl