Pomoc

UE – BĘDĄ DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

UE – BĘDĄ DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

2015-03-02

UE – BĘDĄ DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

W dn. 22 lutego br., podczas wystawy rolniczej w Paryżu, komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan poinformował o decyzji uruchomienia nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia UE w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Celem jest złagodzenie obecnej nadpodaży na unijnym rynku wieprzowiny skutkującej znacznym spadkiem cen, co zostało spowodowane głównie rosyjskim embargiem importowym. Kilka państw członkowskich UE, w tym Polska, apelowało już wcześniej wielokrotnie do Komisji o wprowadzenie dopłat, jednak wnioski te były odrzucane.

Na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dn. 24 lutego br. większość państw członkowskich UE poparła wprowadzenie przez Komisję Europejską dopłat do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego. Niektóre państwa UE – Niemcy, Szwecja i Hiszpania były jednak przeciwne wprowadzeniu tego mechanizmu, twierdząc że zaburzy on rynek i jedynie odroczy problem na przyszłość, do czasu uwolnienia mięsa z magazynów. Delegacje z Wielkiej Brytanii, Holandii, Czech i Słowacji wstrzymały się od głosu. Pod koniec przyszłego tygodnia planowane jest formalne przyjęcie i opublikowanie przepisów w sprawie dopłat. Ich wysokość ma wynosić od 210 do 305 euro za tonę i będzie uzależniona od rodzaju mięsa i okresu jego przechowywania (90, 120 lub 150 dni). Mechanizmem mają zostać objęte półtusze i niektóre elementy wieprzowe, m.in. szynki, łopatki, przodki, schaby, boczki i karkówki. Dzięki temu działaniu duża część mięsa wieprzowego będzie mogła zostać wycofana z rynku, co w założeniu ma doprowadzić do wzrostu cen i poprawy sytuacji producentów.

cartier tank anglaise replica watches

Przeciętne ceny półtusz wieprzowych (kl. E) w UE w dn. 9 lutego br. wynosiły 135 EUR/100 kg były o 13% niższe niż przed rokiem i o 20% niższe od średniej z ostatnich 5 lat. Ceny wieprzowiny obniżyły się w skali roku we wszystkich państwach członkowskich. Największe spadki zanotowano w Hiszpanii (-25,8%), Bułgarii (-22,1%), na Łotwie (-19,2%), w Danii (-18,9%), Grecji (-18,1%) i Francji (-17,8%). W Polsce notowania obniżyły się w ciągu roku o 9,1%. Najmniejsze roczne straty ponieśli producenci ze Słowenii (-4,3%) i Wielkiej Brytanii (-6,4%).

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts 14-15 z dn. 20.02.15 i 15-15 z dn. 25.02.15 Foto: etrzoda.pl