Pomoc
Powrót do indeksu Zdrowie świń

Efektywna dezynfekcja fermy – dezynfekcja okresowa

Efektywna dezynfekcja fermy – dezynfekcja okresowa

Istnieją dwa podstawowe typy odkażania: dezynfekcja zapobiegawcza, którą przeprowadza się w określonych odstępach czasowych, niezależnie od tego czy w fermie wystąpiła jakaś choroba zakaźna czy nie oraz dezynfekcja bieżąca i końcowa, które