Pomoc

Narzędzia produkcyjne

Analiza stada podstawowego

Narzędzie, które oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne stada podstawowego.
Aplikacja umożliwia zakładanie karty lochy, uzupełnianie jej poprzez dodawanie zdarzeń dotyczących pokryć, wyproszeń i odsadzeń.
Wygenerowany raport zawiera wyniki produkcyjne całego stada oraz poszczególnych loch i knurów, za wybrany przez użytkownika okres. Parametry produkcyjne, które znacząco odbiegają od optymalnych zostają wyróżnione, a po najechaniu kursorem na wyróżniony parametr użytkownik zostaje przekierowany do "Bazy Wiedzy", w celu uzyskania wskazówek o czynnikach wpływających na dany parametr i metod jego poprawy.
Wyliczenie opłacalności produkcji następuje po wprowadzeniu przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem stada (np. koszty paszy, energii itp.).

Narzędzie zawiera pomocny producentowi system POWIADOMIEŃ, który przypomni, podpowie, jakie czynności należy wykonać i jakie zdarzenia będą miały miejsce w najbliższym okresie.

Wykorzystanie w codziennej pracy „Analizy stada podstawowego” zwiększa efektywność zarządzania stadem, co przekłada się na poprawę wyników produkcyjnych i ekonomicznych.

Analiza tuczu 

Moduł ten oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w tuczu (np. przyrosty dobowe, zużycie paszy na kg przyrostu itp.).
Aplikacja powiązana jest z "Bazą Wiedzy", gdzie użytkownik znajdzie informacje i porady dotyczące poprawy parametrów produkcyjnych i ekonomicznych dotyczących tuczu.

Bilansowanie i optymalizacja mieszanek paszowych

Aplikacja zawiera bazę materiałów paszowych wraz z ich składnikami pokarmowymi i normami dla poszczególnych grup technologicznych świń.
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do systemu własnych lub zakupionych materiałów paszowych nie występujących w bazie.
Po wybraniu normy dla określonej grupy technologicznej i materiałów paszowych zostaje utworzona zbilansowana i optymalna pod względem ceny mieszanka paszowa.

Interaktywna diagnoza chorób

Aplikacja składa się z trzech modułów- diagnozy chorób, opisów najczęściej występujących jednostek chorobowych i bazy leków stosowanych w terapii świń ( ulotki i charakterystyki produktów leczniczych). Diagnoza chorób polega na wybraniu z listy tych objawów chorobowych (np. biegunka, gorączka, kaszel, zmiany na skórze itd.) , które użytkownik zauważył u chorych świń. Algorytm aplikacji analizując zaznaczone przez użytkownika objawy i wskazuje jednostki chorobowe, które charakteryzują się danymi objawami klinicznymi.