Pomoc
Powrót do indeksu Dobrostan

Możliwość budowy gniazda przez lochy przed porodem - wymóg i korzyść

Możliwość budowy gniazda przez lochy przed porodem - wymóg i korzyść

Brak dostępu do ściółki wywołuje często u lochy zachowania nietypowe, które są nieudolną próbą budowy gniazda. Zwierzęta stają się nadmiernie nerwowe. Objawia się to zwiększoną ruchliwością i zmianami pozycji z leżących na stojące i odwrotnie.