Pomoc
Powrót do indeksu Identyfikacja i rejestracja świń

Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji świń

Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie
stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji świń.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych