Pomoc
Powrót do indeksu Systemy żywienia i pojenia świń

Pojenie, rodzaje poideł dla świń

Pojenie, rodzaje poideł dla świń

        Woda jest jednym z najbardziej istotnych czynników w chowie zwierząt. Stały do niej dostęp musi być zagwarantowany wszystkim grupom technologicznym, w tym