Pomoc
Powrót do indeksu Zdrowie świń

Profilaktyka i diagnostyka weterynaryjna dotyczy także knura

Profilaktyka i diagnostyka weterynaryjna dotyczy także knura

Wprowadzając do stada knura trzeba pamiętać o powszechne obowiązujących zasadach bioasekuracji i aklimatyzacji zwierząt.
Dotyczy to w równym stopniu ferm, w których stosuje się krycie naturalne jak i obiektów