Pomoc
Powrót do indeksu Przygotowanie pasz

Przygotowanie pasz do skarmiania

Pasze stosowane w żywieniu świń mogą być wprowadzane do dawek pokarmowych i mieszanek paszowych w postaci naturalnej lub odpowiednio przyrządzone. W praktycznym żywieniu