Pomoc
Powrót do indeksu Identyfikacja i rejestracja świń

Rejestracja siedziby stada

Rejestracja siedziby stada

Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji, siedzibę stada, w celu nadania numeru siedziby stada, nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada.