Pomoc
Powrót do indeksu Loszki i lochy

Ruja i cykl rujowy - wiadomości praktyczne

Ruja i cykl rujowy - wiadomości praktyczne

Od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej u zdrowych samic regularnie powtarza się cykl rujowy, trwający z reguły 21 dni, z wahaniami od 18 do 23 dni.
Cyklicznym zmianom zachodzącym w organizmie samicy towarzyszą okresowe zmiany