Pomoc
Powrót do indeksu Anatomia

Układ kostno-mięśniowy (aparat ruchowy)

W skład aparatu ruchowego wchodzą:
- układ kostny (szkielet); stanowi rusztowanie dla ciała zwierzęcia
- układ mięśniowy; współpracując z szkieletem zapewnia ruch i przemieszczanie się części ciała względem siebie