Pomoc
Powrót do indeksu Parametry określające produkcyjność loch

Wiek i masa ciała loszek w dniu pierwszego krycia

Wiek i masa ciała loszek w dniu pierwszego krycia

W Polsce wg danych publikowanych przez Polsus większość loszek ze stad hodowlanych prosi się po raz pierwszy w wieku 350-370 dni, ale są samice, których wiek pierwszego oproszenia wynosi 420 dni i więcej.