Pomoc
Powrót do indeksu Dobrostan

Wymagania dotyczące prosiąt, warchlaków i tuczników

Wymagania dotyczące prosiąt, warchlaków i tuczników

1. Budowa kojca porodowego zapewnia prosiętom swobodny dostęp do karmiącej lochy.

2. Konstrukcja kojca porodowego powinna zabezpieczać prosięta przed przygnieceniami przez lochę (przegrody, barierki, jarzma)
3. Prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 28 dniu od dnia ich urodzenia. Jeśli po odsadzeniu prosięta zostaną umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których utrzymuje się lochy termin odsadzenia można skrócić maksymalnie o