Pomoc

Zniesiony zakaz wwozu żywych świń i wieprzowiny z Polski na Ukrainę

 Zniesiony zakaz wwozu żywych świń i wieprzowiny z Polski na Ukrainę

2014-06-23

Warszawa, dnia 20 czerwca 2014 r.

Notatka dotycząca zniesienia zakazu wwozu żywych świń i wieprzowiny
z Polski na Ukrainę

W skierowanym do Głównego Inspektoratu Weterynarii piśmie z dnia
19 czerwca 2014 r. Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy poinformowała, iż na podstawie wyników audytu przeprowadzonego przez inspektorów ukraińskich w Polsce w dniach 12 -14 czerwca 2014 r. znosi zakaz wwozu z Polski na Ukrainę żywych świń, mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego, za wyjątkiem pochodzących z województwa podlaskiego.

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna, zdjęcie: etrzoda.pl