Pomoc

24 dziki z potwierdzoną obecnością wirusa ASF

24 dziki z potwierdzoną obecnością wirusa ASF

2014-07-19


Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia dziewiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu wystąpienia dziewiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Dziewiąty przypadek ASF stanowi grupa sześciu padłych dzików znaleziona w dniu 15 lipca 2014 r. w obrębie lasu na terenie gminy Gródek (powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 1,5 km od miejscowości Skroblaki, ok. 3,5 km od miejsca znalezienia zwłok dzików stanowiących 7. przypadek ASF i ok. 7,5 km od granicy polsko-białoruskiej.

Od wszystkich padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki z dnia 17 lipca 2014 r.) potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanych próbkach.

Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślić, iż podobnie jak w poprzednich przypadkach ASF u dzików na terytorium Polski, 9. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Łącznie w 9 przypadkach porwierdzono wirusa ASF u 24 padłych dzików.

Źródło:Inspekcja Weterynaryjna Foto: etrzoda.pl