Pomoc

Afrykański pomór świń - informacje o chorobie

Afrykański pomór świń - informacje o chorobie

2014-07-25

Afrykański pomór świń jest zakaźną, zaraźliwą i nieuleczalną  wirusową chorobą świń domowych i dzików.

Człowiek i inne gatunki zwierząt są niewrażliwe na zakażenie wirusem ASF.

Czynnik etiologiczny

Czynnikiem etiologicznym  jest wirus ASF, który wykazuje bardzo dużą oporność na działanie czynników środowiskowych tj. temperatury  i czynników chemicznych.

W mięsie mrożonym wirus przeżywa nawet 1000 dni, w suszonym do 300, a w kale około 10 dni. Wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę i tak w temperaturze 55oC ginie po około 45 minutach, a w temperaturze 60oC poniżej 30 minut.

Wirus wnika do organizmu najczęściej przez przewód pokarmowy, ale również przez drogi oddechowe, rany na  skórze, czy  drogą płciową (zakażone nasienie).

Wirus poprzez naczynia krwionośne i limfatyczne dostaje się do komórek odpornościowych tkanek (migdałki, węzły chłonne żuchwowe), a potem do innych narządów, gdzie intensywnie namnaża się. Następnie powraca do układu krwionośnego, w którym przebywa do śmierci zwierzęcia.

 

Objawy kliniczne -Zachorowalność i śmiertelność u świń może sięgać 100%.

Przebieg choroby może przybrać postać nadostrą, ostrą, podostrą, przewlekłą oraz utajoną.

W przypadku nadostrej i ostrej postaci jedynym objawem jest wysoka wewnętrzna ciepłota ciała (w.c.c.) i śmierć zwierzęcia.

Najczęściej objawy kliniczne obserwowane są po 6 -10 dniach po infekcji ASFV. Pierwszym objawem klinicznym choroby jest wzrost w.c.c. do 40 - 42oC, bez jednoczesnego wystąpienia innych objawów klinicznych. Następnie świnie stopniowo tracą apetyt, stają się osowiałe. Na około dobę przed śmiercią spada poniżej normy wewnętrzna ciepłota ciała. Wtedy też pojawia się sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne wybroczyny na  skórze, duszność, pienisty i czasami  krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, wymioty. Lochy prośne najczęściej ronią.

 

OBJAWY KLINICZNE – (grupy wiekowe):

 

Wszystkie grupy wiekowe;

- wysoka wewnętrzna ciepłota ciała -40-42oC

- padnięcia

- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała

- drobne wybroczyny na  skórze

- duszność

- pienisty, czasami  krwisty wypływ z nosa

- zapalenie spojówek

- biegunka, często z domieszką krwi

- wymioty

Lochy:

 

- ronienia

 

PRZYCZYNY/CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE:

 

- kontakt ze świniami nosicielami

- kontakt z  dzikami

- skażone pojazdy

- skarmianie zlewek kuchennych

- brak właściwej bioasekuracji

 

ROZPOZNANIE:

 

Wystąpienie objawów klinicznych opisanych powyżej.

Badania laboratoryjne są wymagane w celu potwierdzenia diagnozy.

 

Profilaktyka swoista;

 

Brak szczepionki przeciw ASF.

 

LECZENIE;

 

Leczenie świń chorych na ASF jest zabronione.

 

Zwalczanie choroby odbywa się metodami administracyjnymi poprzez wybijanie stad świń w których pojawiła się choroba i znajdujących się w strefie zapowietrzonej.

 

 PRZECIWDZIAŁANIE:

  

- ogrodzenie gospodarstw utrzymujących świnie , aby zapobiec kontaktowi z dzikami

- przestrzeganie zasad bioasekuracji ( nie wpuszczanie osób do chlewni z poza gospodarstwa, zmiana obuwia, dezynfekcja pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa itd.)

- nie skarmianie zlewek kuchennych

- wnikliwa obserwacja zwierząt szczególnie na obszarach potencjalnie zagrożonych występowaniem choroby.

Opis najczęściej występujących jednostek chorobowych dostępny na portalu w części  Interaktywna diagnoza chorób i w artykułach w Bazie Wiedzy w części "Zdrowie świń"