Pomoc

Analiza i kalkulator tuczu

Analiza i kalkulator tuczu

2014-05-13

Na portalu etrzoda.pl dostępna jest aplikacja pod nazwą Analiza tuczu obliczająca parametry produkcyjne i ekonomiczne osiągnięte w tuczu. Program analizując dane wprowadzone przez użytkownika generuje tabelę z parametrami produkcyjnymi (np.  przyrosty dobowe, zuzycie paszy na kg przyrostu) i ekonomiczne (np.  koszty paszy na kg przyrostu, zysk/ strata na 1 tucznika, zysk /strata osiągnięte za okres lub rzut)

 

Użytkownik ma możliwość symulowania wyników ekonomicznych i produkcyjnych zmieniając parametry tuczu, koszty lub cenę sprzedaży.

 

Można wypróbować możliwości programu korzystając z 1 tygodniowego, bezpłatnego okresu promocyjnego. 

Użytkownicy którzy korzystali z okresu promocyjnego na inne aplkacje mogą również skorzystać z okresu promocyjnego na Analizę tuczu, klikając po zalogowaniu się w zielony napis "Poszerz abonament"

Nowi urzytkownicy aby skorzystać z narzędzi muszą najpierw założyć konto rejestracja), a następnie zalogować się i zaznaczyć abonament promocyjny na 1 tydzień.

Okres promocyjny trwa do końca maja 2014.