Pomoc

KOMISJA ROZWAŻY WNIOSEK O WPROWADZENIE DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

KOMISJA ROZWAŻY WNIOSEK O WPROWADZENIE DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

2014-12-22

Podczas obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE w dn. 15 grudnia br. dyskutowano na temat trudnej sytuacji na unijnym rynku wieprzowiny, na którą wpływ miało m.in. rosyjskie embargo importowe oraz nadprodukcja w niektórych krajach UE.


Kilka państw członkowskich – Dania, Belgia, Francja, Polska, Węgry, Rumunia i Irlandia, przy wsparciu Austrii, Włoch, Cypru i Estonii, zaapelowało o wprowadzenie tymczasowego mechanizmu wsparcia w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Umożliwiłoby to złagodzenie obecnej nadpodaży na tym rynku, która poskutkowała znacznym spadkiem cen. Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan obiecał ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie dopłat w styczniu 2015 r.

Po raz ostatni mechanizm prywatnego przechowywania wieprzowiny został uruchomiony w UE w lutym 2011 r. na okres około 3 tygodni. Wprowadzenie instrumentu wynikało z trudnej sytuacji sektora wieprzowiny na skutek gwałtownego wzrostu cen pasz, a także kryzysu dioksynowego w Niemczech i spadku cen mięsa w wielu państwach członkowskich.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Rada UE, Agra Facts nr 93-14 z dn. 15.12.14 Foto: etrzoda.pl