Pomoc

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie domniemanego wprowadzenia przez Konfederację Szwajcarską zakazu importu wieprzowiny z Polski.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie domniemanego wprowadzenia przez Konfederację Szwajcarską zakazu importu wieprzowiny z Polski.

2014-04-15

Warszawa dn. 14 kwietnia 2014r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie domniemanego wprowadzenia przez Konfederację Szwajcarską zakazu importu wieprzowiny z Polski.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi rzekomego wprowadzenia przez Konfederację Szwajcarską zakazu importu wieprzowiny z Polski informuję, że w dniu dzisiejszym Główny Lekarz Weterynarii Polski przeprowadził rozmowę telefoniczną z Głównym Lekarzem Weterynarii Szwajcarii panem Hansem Wysfem, który zaprzeczył wprowadzeniu jakichkolwiek restrykcji dotyczących importu polskiego mięsa wieprzowego, które wykraczałyby poza opublikowaną Decyzję Komisji 2014/178.


W związku z tym, polskie mięso wieprzowe dopuszczone do handlu na rynek UE jest tak samo traktowane przez władze weterynaryjne Konfederacji Szwajcarskiej.
Szwajcaria obecnie nie posiada kontroli weterynaryjnej na granicy z UE i zgodnie z porozumieniami zawartymi z Unią Europejską respektuje wszystkie przyjęte przez Komisję Europejską regulacje, wdrażając je do własnego systemu prawnego.


Główny Lekarz Weterynarii


Źródło: Inspekcja Weterynaryjna, foto: etrzoda.pl