Pomoc

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesień prasowych dotyczących znalezienia martwego dzika w stawie w mieście Wałbrzych.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesień prasowych dotyczących znalezienia martwego dzika w stawie w mieście Wałbrzych.

2014-05-23

Warszawa, dn. 23 maja 2014r.

W dniu 16 maja 2014r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu otrzymał informację o znalezieniu w stawie szczątków martwego dzika w Mieście Wałbrzych w dzielnicy Lubiechów.

W godzinach popołudniowych, po ustaleniu miejsca, w którym znajdował się martwy dzik, przeprowadzono jego oględziny, które wskazywały na daleko posunięty rozkład gnilny szczątków. Jednakże można było określić, iż najprawdopodobniej dzik uległ wypadkowi komunikacyjnemu (złamania kości).

W dniu 19 maja pobrano próbkę do badań i przesłano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Badaniem laboratoryjnym, zgodnie ze sprawozdaniem P/14/08950 z dnia 22 maja 2014r., w materiale pobranym od ww. dzika nie stwierdzono obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna: Zdjecie: etrzoda.pl