Pomoc

Komunikat w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji”

Komunikat  w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach  programu „Zero tolerancji”

2014-01-13

 

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 18 grudnia 2013 r. – 7 stycznia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 162 kontrole w rzeźniach, 278 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 9 w chłodniach składowych, 151 w punktach skupu zwierząt, 106 u pośredników w handlu zwierzętami, 147 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 479 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 1332 kontrole.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 18 grudnia 2013 r. – 7 stycznia 2014 r. kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (4 przypadki), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), sprzedaży bezpośredniej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) i transportu zwierząt (4 przypadki).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności w okresie 18 grudnia 2013 r. – 7 stycznia 2014 r. nałożono 6 kar pieniężnych na kwotę 1 500 zł (nałożenie 2 kolejnych jest w toku), przekazano 4 sprawy do organów ścigania, w toku jest przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 18 grudnia 2013 r. 7 stycznia 2014 r. łącznie: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 22 kary pieniężne na łączną sumę 112 900 zł, nałożenie 9 kolejnych jest w toku; nałożono 13 mandatów na łączną kwotę 2 800 zł; wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 5 kolejnych jest w toku; 5 spraw przekazano do organów ścigania; w toku jest uchylenie wyznaczenia 1 urzędowego lekarza weterynarii; w toku jest przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego.


źródło: Inspekcja Weterynaryjna foto:etrzoda.pl