Pomoc

Ósmy przypadek ASF

Ósmy przypadek ASF

2014-07-14


Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu wystąpienia ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Zakażenie wirusem ASF zostało stwierdzone u padłego dzika znalezionego na terenie gminy Gródek (powiat białostocki, województwo podlaskie) w odległości ok. 1,5 km od miejscowości Wiejki i ok. 6 km od granicy polsko-białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w dniu 8 lipca 2014 r. Badanie wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wynik z dnia 10 lipca 2014 r.) potwierdziło obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanej próbce.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż podobnie jak poprzednich przypadkach ASF na terytorium Polski, 8. przypadek ASF u dzików w Polsce zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


Źródło: Inspekcja Weterynaryjna foto: etrzoda.pl