Pomoc

Pismo Krajowego Związku Pracodawców–Producentów Trzody Chlewnej do ministra rolnictwa w sprawie wsparcia rynku wieprzowiny

Pismo Krajowego Związku Pracodawców–Producentów Trzody Chlewnej do ministra rolnictwa w sprawie wsparcia rynku wieprzowiny

2015-01-17

W dniu 16/01/2015 Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej złożył pismo do ministra rolnictwa Marka Sawickiego w sprawie wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce i innych krajach UE.

W piśmie zaapelowano do ministra,Franck Muller Replica aby do obecnie podejmowanych na forum Unii Europejskiej działań o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i refundacji wywozowych dołączyć również inne instrumenty wsparcia rynku takie jak zagospodarowanie zalegających mało wartościowych produktów (tłuszczy i podrobów) do produkcji biopaliw, oraz wsparcia finansowego do pozyskiwania nowych rynków zbytu w powiązaniu z promocją mięsa wieprzowego.

Zdaniem KZPPTCh Polska nie powinna prowadzić powyższych działań z pozycji pojedynczego kraju. Zachęciliśmy ministra do szukania koalicji złożonej z przedstawicieli krajów takich jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania i Holandia, w których produkcja trzody chlewnej jest największa.

pobierz pismo


Źródło: KZPPTCh. Foto: etrzoda.pl