Pomoc

Rosjanie o ASF w Polsce - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Rosjanie o ASF w Polsce - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

2014-07-02

Warszawa, dnia 1 lipca 2014r.

W związku z publikacją w dniu 27 czerwca 2014r. na stronach internetowych Rossielchoznadzor informacji oraz map obrazujących rzekome rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, Główny Lekarz Weterynarii pragnie sprostować ww. doniesienia.
Na terytorium Polski, do chwili obecnej, wystąpiły wyłącznie 4 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików, zlokalizowane w pobliżu wschodniej granicy państwa (woj.podlaskie). Ponadto, na obszarze całego kraju prowadzony jest monitoring ASF, w ramach którego pobierane są próbki do badań m.in. od padłych dzików.

Informacja opublikowana na stronach internetowych Rossielchoznadzor oparta jest na doniesieniach medialnych dotyczących znalezienia martwych dzików na terytorium Polski. Główny Lekarz Weterynarii pragnie poinformować, iż w opisanych przypadkach prowadzone były dochodzenia mające na celu ustalenie
przyczyn śmierci zwierząt, a wykonane badania laboratoryjne pobranych próbek dały wyniki ujemne.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż wyjaśnienia dotyczące każdego z przypadków znalezienia martwych dzików, zaprezentowane na mapie opublikowanej na stronach internetowych Rossielchoznadzor, zostały przekazane rosyjskim służbom weterynaryjnym.

Poniżej mapa odnosząca się do informacji opublikowanych na stronach internetowych Rossielchoznadzor.

 

Główny Lekarz Weterynarii

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna