Pomoc

Średniookresowe prognozy Komisji Europejskiej dotyczące unijnego rynku mięsa wieprzowego

Średniookresowe prognozy Komisji Europejskiej dotyczące unijnego rynku mięsa wieprzowego

2015-01-07

Według prognoz Komisji Europejskiej, po trzech latach niskiej podaży wieprzowiny na rynku Wspólnoty, w 2015 r. produkcja tego gatunku mięsa w UE ponownie się zwiększy. Do 2024 r. wzrośnie ona (produkcja) o 1,6% w porównaniu z poziomem z 2014 r., do 22 mln 631 tys. ton.

Wymagania środowiskowe (dyrektywa azotanowa, emisja gazów cieplarnianych), dobrostan zwierząt oraz zmiany w nawykach żywieniowych będą najważniejszymi czynnikami, które będą wpływać na ograniczenia wzrostu produkcji tego gatunku mięsa we Wspólnocie w bieżącej dekadzie. Do 2024 r. wytwórczość wieprzowiny na poziomie całej Unii będzie wykazywała względną stabilność, jednakże już przy rozdziale na „stare” i nowe kraje Wspólnoty trendy w produkcji będą się różnić. Po nieznacznym jej wzroście w 2015 r., wytwórczość tego gatunku mięsa w UE-15 zacznie ponownie spadać. Dla porównania w nowych krajach Wspólnoty produkcja wieprzowiny będzie kontynuowała dalszy wzrost. Do 2024 r. produkcja (brutto) tego gatunku mięsa w UE-13 zwiększy się o 11,4% lub 366 tys. ton do 3 mln 589 tys. ton.

Jak prognozuje Komisja, do 2014 r. eksport wieprzowiny z Unii wzrośnie o 23,2% lub 472 tys. ton do 2 mln 509 tys. ton. Wzrost ten zostanie osiągnięty nie tylko przez zwiększony popyt na mięso na rynku chińskim, ale także przez zwiększone wysyłki do szeregu krajów (np. Wietnam), które nie były dotychczas stałymi partnerami handlowymi eksporterów ze Wspólnoty. Tym samym zostanie zrekompensowany oczekiwany niższy wywóz tego gatunku mięsa do Rosji, która kontynuuje politykę dążenia do samowystarczalności. Nawet, jeśli w sierpniu 2015 r. Rosjanie zniosą embargo na dostawy wieprzowiny z Unii, trzeba wziąć pod uwagę, że negocjują oni obecnie umowy handlowe z innymi dostawcami, na których dotychczas ciążyły zakazy eksportu, tj. Koreą Południową (zakaz od 2010 r. w związku z pryszczycą), czy też Brazylią (zakaz od 2011 r. ze względu na stosowanie raktopaminy).

Pomimo prowadzeniu szeregu kampanii zachęcających do zakupów wieprzowiny, nie należy się spodziewać, że w prognozowanym okresie wzrośnie jej konsumpcja per capita w krajach „starej” UE. Więcej, po niewielkim wzroście konsumpcji w 2015 r., zacznie ona ponownie spadać, obniżając się do poziomu 29,7 kg/osobę (w wadze produktu) w 20124 r. Konsumenci zamiast po wieprzowinę będą sięgali po mięso drobiowe. Tymczasem spożycie mięsa wieprzowego w nowych krajach spólnoty będzie się stopniowo zwiększać, osiągając poziom 32,7 kg/osobę (w wadze produktu) pod koniec prognozowanego okresu. Wzrost spożycia wśród krajów UE-13 będzie dotyczył przede wszystkim Polski i Rumunii.

Po okresie spadku cen wieprzowiny w UE w 2014 r., w następnych latach powinno nastąpić ich umocnienie, co będzie wynikiem silnego popytu płynącego z rynków światowych. Pod koniec prognozowanego okresu mogą one kształtować się na poziomie 1830 EUR/t, tj. będą
o 11% wyższe w stosunku do poziomu z 2014 r.