Pomoc

UE – CENY WIEPRZOWINY NADAL SIĘ UMACNIAJĄ

UE – CENY WIEPRZOWINY NADAL SIĘ UMACNIAJĄ

2014-06-24

W maju br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się na poziomie 165,14 EUR/100 kg, tj. była o 0,6% wyższa niż w kwietniu br. Rynek nadal normalizuje się po zamieszaniu, wywołanym przez rosyjskie embargo na eksport wieprzowiny z Unii, czego powodem było wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce oraz na Litwie w styczniu oraz lutym br.

W maju br. średnia cena wieprzowiny we Wspólnocie była tylko o 0,3 % niższa niż przed rokiem. Okazuje się także, że w porównaniu ze średnią ceną z ostatnich pięciu lat (dla tego miesiąca) przewyższała ją o 7,1%.

W maju br. największą miesięczną dynamikę wzrostu cen wśród krajów UE zanotowano w Rumunii (+10,6%), Szwecji (+4,2%), Portugalii (+4,2%), Chorwacji (3,6%), Irlandii (+3,6%), na Węgrzech (+2,2%), w Wielkiej Brytanii (+2,1%), Czechach (+1,9%), w Bułgarii (+1,9%), Niemczech (+1,8%), na Słowacji (+1,7%), Łotwie (+1,7%), w Luksemburgu (+1,4%) oraz w Estonii (+1,3%). W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w maju br. wzrosła do poziomu 163,22 EUR/100 kg, tj. była o 1,2% niższa od średniej dla całej Wspólnoty. W omawianym okresie cena reprezentatywna wieprzowiny obniżyła się najbardziej we Francji (-4,2%), w Hiszpanii (-2,2%), w Grecji (-2,2%), Belgii (-1,3%) oraz w Finlandii (-0,2%). Cena reprezentatywna wieprzowiny na Malcie oraz na Cyprze pozostała na niezmienionym poziomie.

W III kwartale ceny wieprzowiny powinny sezonowo dalej wzrastać.

Silniejszy wzrost cen niż dotychczas powinien nastąpić już w czerwcu. Trzeba jednak podkreślić, że poziom cen w okresie sezonowego wzrostu będzie prawdopodobnie niższy niż w 2013 r. Będzie to wynik wzrostu podaży mięsa na rynku Wspólnotowym, podyktowany z jednej strony większą produkcją, z drugiej zaś redukcją eksportu spowodowaną zablokowaniem wywozu do krajów Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny są obecnie kraje azjatyckie, w tym głównie Chiny oraz Japonia. Według prognoz Komisji Europejskiej z kwietnia br., w III kwartale średnia cena reprezentatywna wieprzowiny na rynku Wspólnoty będzie kształtować się na poziomie 175,13 EUR/100 kg.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej