Pomoc

UE – DALSZY SPADEK CEN NA RYNKU WIEPRZOWINY W LISTOPADZIE BR.

UE – DALSZY SPADEK CEN NA RYNKU WIEPRZOWINY W LISTOPADZIE BR.

2014-12-23

W listopadzie br. ceny wieprzowiny obniżyły się w 21 krajach Wspólnoty poza Austrią, Słowenią, Danią i Belgią, gdzie odnotowano wzrosty na poziomie odpowiednio 2,9%, 2,4%, 2,2% oraz 0,4%. Na Cyprze oraz na Malcie ceny utrzymały się na dotychczasowym poziomie.


Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym okresie na poziomie 140,10 EUR/100 kg, tj. była o 1,8% niższa niż w październiku br.

W pierwszym tygodniu grudnia w dalszym ciągu obserwowano spadkową tendencję na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Wszystko wskazuje na to, że utrzyma się ona do końca br., a także w pierwszych tygodniach nowego roku.

Wyhamowanie eksportu tego gatunku mięsa z Unii do niektórych odbiorców azjatyckich może przyczynić się do pogorszenia notowań wieprzowiny na rynku Wspólnoty.

W listopadzie br. największą miesięczną dynamikę spadku cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Estonii (-6,1%), na Łotwie (-4,8%), w Rumunii (-4,6%), Hiszpanii (-4,3%), na Litwie (-4,2%), w Polsce (-3,9%), Wielkiej Brytanii (-3,4%), Bułgarii (-3,2%), na Słowacji (-2,7%), w Irlandii (-2,6%), Czechach (-2,4%), Grecji (-2,2%), Luksemburgu (-1,7%), na Węgrzech (-1,6%), we Francji (-1,6%), w Portugalii (-1,5%), w Niemczech (-1,3%) oraz w Szwecji (-1,2%).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w listopadzie br. kształtowała się na poziomie 139,01 EUR/100 kg, tj. była o około 1% wyższa od średniej ceny dla całej Wspólnoty.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej Foto: etrzoda.pl