Pomoc

UE – DALSZY WZROST CEN NA RYNKU WIEPRZOWINY W MARCU BR.

UE – DALSZY WZROST CEN NA RYNKU WIEPRZOWINY W MARCU BR.

2015-04-13

W marcu br. ceny wieprzowiny zwiększyły się w 24 krajach Wspólnoty poza Bułgarią, Finlandią, Grecją i Cyprem, gdzie odnotowano spadki cen. Na Malcie cena reprezentacyjna wieprzowiny utrzymała się na dotychczasowym poziomie. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym okresie na poziomie 141,09 EUR/100 kg, tj. była o 2,6% wyższa niż w lutym 2015 r., ale jednocześnie o 10% niższa od ceny z marca 2014 r.

W marcu br. największą miesięczną dynamikę wzrostu cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano na Łotwie (+12,9%), we Francji (+7,8%), w Hiszpanii (+7,7%), Portugalii (+6,2%), Danii (+5,1%), Szwecji (+4,7%), Estonii (+4,5%), na Litwie (+4,0%), w Irlandii (+4,0%), Czechach (+3,4%), Belgii (+3,2%), Rumunii (+3,2%), Holandii (+3,1), Słowacji (+2,7%), Austrii (+2,5%), Słowenii (+2,4%), we Włoszech (+1,4%) oraz w Chorwacji (+1,4%).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w marcu br. kształtowała się na poziomie 141,69 EUR/100 kg, tj. była o 0,8% wyższa niż w lutym 2015 r. Była ona (cena) równocześnie o 0,4% wyższa od średniej ceny reprezentacyjnej dla całej Wspólnoty. Cena wieprzowiny notowana w naszym kraju w marcu br. przewyższała o 9,5% średnią cenę reprezentatywną tego gatunku mięsa w Danii, natomiast w stosunku do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 2,5% niższa.

Uruchomiony przez Unię mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przyczynił się do złagodzenia załamania cenowego na rynku wieprzowiny w krajach wspólnoty. Niestety działanie tego mechanizmu wspiera przede wszystkim przetwórców, a nie rolników produkujących żywiec. Zastanawiające jest, że stawki dopłat zastosowane przez Brukselę są o około 40% niższe od tych, które Unia stosowała w 2011 r. (kiedy ostatni raz uruchomiono ten mechanizm), przy poziomie cen zbliżonym do obecnego.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej Foto: etrzoda.pl