Pomoc

UE – SPADEK EKSPORTU WIEPRZOWINY W OKRESIE I-IV 2014 R.

UE – SPADEK EKSPORTU WIEPRZOWINY W OKRESIE I-IV 2014 R.

2014-06-30

Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich 882,7 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 10% mniej niż w tym samym okresie 2013 r.

W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (44%) oraz mrożona wieprzowina (43%), których wysłano odpowiednio o 12% i 7% mniej niż przed rokiem. Największy spadek wywozu dotyczył jednak świeżego mięsa (-37%).

Obniżenie eksportu w omawianym okresie tego roku to głownie efekt zakazu importu wieprzowiny z UE wprowadzonego przez Rosję pod koniec stycznia br. Znacznie obniżyły również zakupy Ukraina i Białoruś. Największymi odbiorcami wieprzowiny z UE w omawianym okresie tego roku stały się kraje azjatyckie – Chiny, Hongkong, Japonia, Korea Płd. i Filipiny.

Najwięcej produktów wieprzowych sprzedały na rynki trzecie tradycyjnie Niemcy, Dania, Hiszpania, Holandia, Francja i Polska. Z grona największych eksporterów, większość krajów zanotowała spadki wywozu, w największym stopniu Polska (-42%), Niemcy (-17%), Belgia (-13%) i Hiszpania (-12%). Zwiększyły wywóz natomiast Holandia, Włochy i Węgry.


 


Od stycznia do kwietnia br. państwa UE zakupiły w krajach trzecich 11,5 tys. ton mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 4% mniej niż rok wcześniej. W strukturze towarowej zakupów dominowały podroby i tłuszcze (67%). Największym dostawcą wieprzowiny do UE była tradycyjnie Szwajcaria, import z tego kraju obniżył się o 3% w skali roku do 5,9 tys. ton, wzrosły natomiast znacznie zakupy tłuszczu wieprzowego w Serbii (+57% do 1,4 tys. ton).

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej