Pomoc

WIDEO POMOC

WIDEO POMOC

2015-03-07

WIDEO POMOC - WIDEO INSTRUKCJE - 

Na portalu etrzoda.pl umieszczone zostały filmy instruktażowe pokazujące funkcjonalność poszczególnych aplikacji i modułów w nich zawartych.

Poszczególne filmy krok po kroku pokazują jak poruszać się po aplikacjach, przedstawiają do czego one służą i jak je można wykorzystać.


Do spisu filmów dostać się można klikając napis "WIDEO POMOC"Dostępna jest wideo pomoc dotycząca bilansowania i optymalizacji mieszanek paszowych i Księgi Rejestracji Świń.

 

Udostępnione wideo prezentują

- analiza stada podstawowego - informacje ogólne o aplikacji

- lista wprowadzeń i lista wyjść loch - nowe wideo

- karta lochy 

- tworzenie nowej mieszanki

- optymalizacja mieszanek paszowych

- surowce paszowe

- moje mieszanki

- zakładanie Księgi Rejestracji Świń

- lista kontrahentów - dodawanie i usuwanie kontrahentów

- generowanie zgłoszenia świń do rejestru

- generowanie zgłoszenia zmiany stanu stada świń

- przeglądanie i drukowanie kart wsadowych Księgi Rejestracji Świń

- lista zgłoszeń

- lista numerów w stadzieW najbliższym czasie udostępnione zostaną wideo instrukcje dotyczące poszczególnych modułów Analizy stada podstawowego, Analizy tuczu,  Interaktywnej diagnozy chorób.