Pomoc

Drugie ognisko ASF u świń

Drugie ognisko ASF u świń

2014-08-09

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyniki badań potwierdzających wystąpienie drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym 1 świnię, znajdującym się w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek.

Ognisko choroby zlokalizowane jest w odległości ok. 13 km na północ od gospodarstwa, w którym stwierdzono ostatnie zachorowanie świń na ASF.
Podejrzenie zachorowania zostało postawione w dniu 6 sierpnia br. gospodarstwo zostało objęte nadzorem urzędowym przez lekarza weterynarii. Świnia została zabita zgodnie z urzędowymi procedurami. Pobrano próbki do badań i wysłano do laboratorium. Po dzisiejszym potwierdzeniu wystąpienia choroby teren całego gospodarstwa został oczyszczony i zdezynfekowany.

Podjęto wszystkie działania przewidziane prawem i procedurami, związane ze zwalczaniem choroby. Zostaną wyznaczone obszary o promieniu 3 km „strefa zapowietrzona” i 7 km „strefa zagrożona”.
Gospodarstwa znajdujące się w ww. strefach zostaną objęte procedurami sanitarnymi związanymi ze zwalczaniem ASF.
Główny Lekarz Weterynarii dodatkowo informuje, że ognisko zlokalizowane jest w utworzonej w marcu br. strefie zainfekowanej i fakt ten nie powoduje konieczności dokonywania rozszerzania jakichkolwiek restrykcji na inne regiony Polski.

Wszelkie działania z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej związane z zabiciem jakichkolwiek świń finansowane są z budżetu państwa, a za zwierzęta przysługuje odszkodowanie.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że za nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby, grożą surowe sankcje karne.

Główny Lekarz Weterynarii

Źródło: Inspekcja Weterynaryjna Foto: etrzoda.pl