Pomoc

Handel zagraniczny wieprzowiną w 2013 roku.

Handel zagraniczny wieprzowiną w 2013 roku.

2014-05-15

Eksport

W 2013 r. Polska wyeksportowała blisko 438 tys. ton ( import 604 tys. ton ) świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny za sumę 912,3 mln EUR (import 1 mld 398 mln EUR). W porównaniu z 2012 r. polski eksport wieprzowiny w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym zwiększył się o 19%. Eksportowano przede wszystkim tusze i półtusze świeże, schłodzone lub mrożone oraz mięso bez kości. Średnia cena jednostkowa eksportowanej wieprzowiny wyniosła podobnie, jak w 2012 r. 2,08 EUR/kg, W 2011 r. kształtowała się ona (cena) na poziomie 1,87 EUR/kg.


Największymi odbiorcami wieprzowiny z Polski w 2013 r. były Chiny (51,7 tys. ton), Włochy (43,3 tys. ton), Białoruś (42,5 tys. ton), Rosja (35,8 tys. ton), Słowacja (32,2 tys. ton), Niemcy (29,0 tys. ton), Węgry (27,4 tys. ton), Japonia (24,8 tys. ton), Czechy (21,9 tys. ton), Ukraina (19,3 tys. ton), Litwa (11,8 tys. ton), Hongkong (11,8 tys. ton), Łotwa (10,1 tys. ton), Korea Południowa (9,7 tys. ton), a ponadto Dania, Holandia, Wielka Brytania, Estonia i wiele innych krajów.
W omawianym okresie kraje UE (w tym Chorwacja od 1 lipca 2013 r.) sprowadziły z Polski łącznie 218,2 tys. ton świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny o wartości 455,2 mln EUR. Eksport do „starych” krajów UE ukształtował się na poziomie 103,3 tys. ton, a jego wartość wyniosła 188,4 mln EUR, natomiast dostawy polskiej wieprzowiny do nowych krajów Wspólnoty wyniosły 114,8 tys. ton (w tym do Chorwacji 488 ton w II połowie 2013 r.), o wartości 266,8 mln EUR. Udział nowych i „starych” krajów UE w polskim eksporcie wieprzowiny ukształtował się na poziomie odpowiednio 26% oraz 24%.


Największymi odbiorcami polskiej nieprzetworzonej wieprzowiny wśród krajów „starej” UE były: Włochy, Niemcy, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Francja, Austria, Irlandia i Hiszpania, natomiast spośród nowych krajów Wspólnoty polską wieprzowinę najchętniej sprowadzały: Słowacja, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria.


W 2013 r. Polska wyeksportowała do krajów kandydujących do UE (w tym do Chorwacji do 30 czerwca 2013 r.) łącznie około 82 ton świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny, tj. o ponad czterokrotnie mniej niż przed rokiem. Największym odbiorcą tego gatunku mięsa z Polski wśród tych krajów była Chorwacja (około 57 ton).


W minionym roku Polska wyeksportowała do krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) łącznie 105,7 tys. ton świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny, tj. o ponad 13% mniej niż przed rokiem. Udział tych krajów w eksporcie wieprzowiny ogółem z Polski ukształtował się na poziomie 24%. Na spadek eksportu w tym kierunku złożyły się mniejsze dostawy polskiej wieprzowiny na Białoruś (spadek o 36% w stosunku do 2012 r.) oraz na Ukrainę (spadek o 42%).
Spadki te nie zostały całkowicie wyrównane przez większe wysyłki mięsa wieprzowego do Rosji (wzrost o 116%), Kazachstanu (wzrost o 54%), Turkmenistanu (wzrost o 136%) czy też Uzbekistanu (wzrost o 16%). W 2013 r. mniej polskiej wieprzowiny trafiło także do Mołdawii (spadek o 6% do 1,5 tys. ton) oraz do Armenii (spadek o 53% do 280 ton).


Udział krajów azjatyckich (Hongkong, Korea Południowa, Japonia, Wietnam, Chiny) w polskim eksporcie wieprzowiny w 2013 r. wyniósł 22%. W omawianym okresie trafiło do tych krajów 98,2 tys. ton wieprzowiny, tj. o 48% więcej niż w 2012 r. Wartość tego eksportu zwiększyła się o 25% do ponad 176 mln EUR. Dostawy polskiej wieprzowiny do Chin wzrosły prawie dwuipółkrotnie, dzięki czemu Państwo Środka stało się motorem napędowym naszego eksportu mięsa wieprzowego do tej części świata. Polscy eksporterzy skutecznie wykorzystali od dawna rozwijane kontakty handlowe z partnerami z Chin oraz silny popyt konsumpcyjny obserwowany na tym rynku. Polskie mięso zyskało status cenionego towaru w Chinach, który charakteryzuje się wysoką jakością oraz spełniania standardy potwierdzone certyfikatami wspólnotowymi. W 2013 r. mniej polskiej wieprzowiny trafiło natomiast do Japonii (spadek o 4% do 24,8 tys. ton), Hongkongu (spadek o około 1% do 11,8 tys. ton) oraz Korei Południowej (spadek o 28% do 9,7 tys. ton), więcej zaś do Wietnamu (wzrost o 104% do 247 ton).

Import

W 2013 r. Polska zaimportowała prawie 604 tys. ton świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny, tj. o 1,4% więcej niż w 2012 r. W ujęciu wartościowym import ten zwiększył się jednak o 4,6% do 1 mld 398 mln EUR.
Sprowadzano głównie półtusze, mięso bez kości oraz elementy świeże, schłodzone lub mrożone: przodki, łopatki, szynki oraz boczek.
Półtusze przywożono z Belgii, Niemiec, Holandii i z Danii, natomiast mięso bez kości z Niemiec, Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii.
Elementy wieprzowe importowano z Danii, Holandii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Szwecji, Wielkiej Brytanii i z wielu innych krajów.
W 2013 r. Polska sprowadziła z Niemiec i Danii odpowiednio 178,8 tys. ton oraz 127,8 tys. ton mięsa wieprzowego, co stanowiło 30% oraz 21% całkowitego importu wieprzowiny do naszego kraju. Duże ilości wieprzowiny Polska sprowadziła także z Belgii (134,1 tys. ton), Holandii (68,2 tys. ton), Hiszpanii (33,8 tys. ton), Wielkiej Brytanii (prawie 26 tys. ton), Francji (13,2 tys. ton) oraz ze Szwecji (5,8 tys. ton).
W I i II kwartale 2013 r. Polska importowała średnio 47,9 tys. ton oraz około 49 tys. ton wieprzowiny miesięcznie, wobec 50,2 tys. ton oraz 46,9 tys. ton w I i II kwartale 2012 r. W III i IV kwartale minionego roku import wieprzowiny wyniósł odpowiednio 51,1 tys. ton oraz 53,3 tys. ton, wobec 52,4 tys. ton oraz 48,9 tys. ton w analogicznych kwartałach 2012 r. W 2013 r. saldo wymiany handlowej mięsem wieprzowym było ujemne, wykazując deficyt w ujęciu wartościowym na poziomie 386,5 mln EUR, a ilościowym około 166 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA: Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2013 r. foto: etrzoda.pl