Pomoc

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesienia o rzekomym wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesienia o rzekomym  wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

2014-02-01

 

 Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r.

 

 Swiss Replica Watches

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały o stwierdzeniu dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w rejonie solecznickim (okręg wileński) oraz w rejonie orańskim (okręg olicki). Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono dalszych przypadków wystąpienia ASF u dzików ani u świń na terytorium Litwy.

 

Z dniem 27 stycznia 2014 r. Federacja Rosyjska, podając za powód fakt wystąpienia w/w przypadków ASF na terytorium Litwy, wstrzymała import wieprzowiny i wyrobów wieprzowych z całej UE, w tym z Polski. Federacja Rosyjska nie będzie również uznawać unijnych świadectw zdrowia wystawionych po tej dacie.

Zdaniem Komisji Europejskiej działania Federacji Rosyjskiej są nieproporcjonalne do zaistniałego problemu.

 

Jednocześnie, strona rosyjska w niektórych związanych z powyższym zagadnieniem wypowiedziach i materiałach wskazywała na nieprawdziwe informacje, iż do wystąpienia ASF doszło również na terytorium Polski. Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, iż afrykański pomór świń nie występuje ani nigdy nie występował na terytorium Polski.

Wszelkie doniesienia medialne sugerujące, iż mogło dojść do wystąpienia ASF w Polsce nie znajdują potwierdzenia w faktach. Wyniki działań służb weterynaryjnych, w tym wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych na terenie kraju od roku 2011 wyraźnie wskazują (w tym okresie przebadano 2077 sztuk świń oraz 13063 sztuk dzików), że nie stwierdzono w Polsce afrykańskiego pomoru świń (wszystkie wyniki badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych od tych zwierząt były ujemne). Nie stwierdza się również zwiększonej liczby padnięć dzików.

 

Ponadto, w odpowiedzi na powyższe doniesienia Główny Lekarz Weterynarii przekazał w dniu 28 stycznia 2014 r. stronie rosyjskiej sprostowanie informacji dotyczących rzekomego wystąpienia ASF na terenie Polski oraz podkreślił, że dotychczas nie wykryto ognisk choroby ani nie zauważono również zwiększonej liczby padnięć dzików, jak również poinformował stronę rosyjską o działaniach podejmowanych na terenie Polski w związku z zagrożeniem ASF oraz o prowadzonym programie monitoringowym mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym tę chorobę.


żródło: : Inspekcja Weterynaryjna foto:etrzoda.pl