Pomoc

Likwidacja drugiego ogniska ASF

Likwidacja drugiego ogniska ASF

2014-08-18

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014r.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie dokonanych czynności związanych z wystąpieniem drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.


Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 sierpnia br. zakończono działania związane z likwidacją drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gminie Gródek, w województwie podlaskim. W ognisku choroby, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku, zdezynfekowano i zakopano obornik, spalono nie nadające się do dezynfekcji wszelkie sprzęty mogące mieć kontakt z wirusem ASF i przeprowadzono ostateczną dezynfekcję.

W dniu 8 sierpnia br. Wojewoda Podlaski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów białostockiego i sokólskiego (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego poz. 2864) określając okręg zapowietrzany o promieniu 3 km wokół ogniska choroby i okręg zagrożony o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony. Gospodarstwa znajdujące się w ww. strefach zostały objęte procedurami sanitarnymi związanymi ze zwalczaniem ASF.

W dniach 8-10 sierpnia br. powiatowi lekarze weterynarii dokonali perlustracji gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym obejmującym część powiatu białostockiego i sokólskiego (w promieniu 3 km od gospodarstwa ), gdzie nie stwierdzono świń.

W dniach 10-14 sierpnia br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce dokonał perlustracji gospodarstw położonych na obszarze zagrożonym, gdzie stwierdzono 23 sztuki świń w 2 gospodarstwach, które w dniu 13 sierpnia br. zostały poddane eutanazji. Zwłoki świń przewieziono specjalistycznymi środkami transportu do zakładu utylizacyjnego celem ich unieszkodliwienia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku kontynuuje działania związane z perlustracją gospodarstw i eutanazją świń na obszarze zagrożonym wyznaczonym w powiecie białostockim.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że wszelkie działania z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej związane z zabiciem jakichkolwiek świń finansowane są z budżetu państwa, a za zwierzęta przysługuje odszkodowanie.

 

Główny Lekarz Weterynarii


Źródło: Inspekcja Weterynaryjna Foto: etrzoda.pl