Pomoc

Nielegalny BIOMOX

Nielegalny BIOMOX

2014-04-15

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 11 kwietnia 2014 roku !!!

Informuję, że na polskim rynku pojawił się produkt niewiadomego pochodzenia o nazwie: Biomox 80, 80g/100g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, kur, indyków, substancja czynna: amoksycylina trójwodna 80g/100g, numer serii: 3B1237B.


Sfałszowany produkt leczniczy weterynaryjny rozprowadzany jest w saszetkach zawierających 100 g proszku. Produkt posiada znamiona produktu legalnego, co może wprowadzać w błąd lekarzy weterynarii, natomiast jego zastosowanie wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.


Ostrzegam przed nabywaniem i stosowaniem produktu: Biomox 80, 80g/100g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, kur, indyków, substancja czynna: amoksycylina trójwodna 80g/100g, numer serii: 3B1237B.


O każdym przypadku znalezienia produktu należy niezwłocznie informować Głównego Lekarza Weterynarii.

 Źródło. Inspekcja Weterynaryjna