Pomoc

Pomoc dla producentów świń - już można składać wnioski

Pomoc dla producentów świń - już można składać wnioski

2014-04-11

Można już składać wnioski o rekompensaty w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny – powiedział dziś, pytany przez dziennikarzy, minister Marek Sawicki.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (Dz. U. poz. 460), które umożliwia składanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach tego mechanizmu weszło w życie 9 kwietnia br.


– Wnioski należy składać do 30 maja 2014 r. do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce siedziby stada świń – zaznaczył minister Sawicki.


Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom trzody chlewnej pomocy finansowej oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.


Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce pomoc przysługuje producentom wieprzowiny z obszarów objętych restrykcjami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce. Kwalifikują się zwierzęta ubite od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r., przy czym restrykcje te musiały obowiązywać na terenie chowu świń w dniu ich dostarczenia do ubojni.


Źródło: MRiRW, foto: etrzoda.pl