Pomoc

PROGNOZA PRODUKCJI WIEPRZOWINY W UE NA LATA 2014-2015

PROGNOZA PRODUKCJI WIEPRZOWINY W UE NA LATA 2014-2015

2014-08-12

W lipcu br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Eksperci przewidują w 2014 r. dobre zbiory zbóż, odbudowę produkcji mięsa oraz dalszy wzrost produkcji mleka w UE. Po wprowadzeniu nowych przepisów z zakresu dobrostanu loch prośnych w 2013 r., unijne pogłowie loch w grudniu 2013 r. wynosiło 15,2 mln szt. i było nadal o 1,6% niższe wobec roku poprzedniego. Spadki liczebności stada zanotowano u największych producentów trzody w UE – w Niemczech (-3%), Francji (-3,1%), Polsce (-5,6%) i we Włoszech (-5%), co częściowo zostało zrekompensowane wzrostem pogłowia w Hiszpanii (+1,3%) i Danii (+2,4%).

Wprowadzenie grupowego utrzymania loch i niska opłacalność produkcji w 2013 r. spowodowały spadek produkcji prosiąt. W kwietniu 2014 r. ceny prosiąt wzrosły o 9% wobec średniej z lat 2012-13 do 54 euro za sztukę. W wyniku spodku pogłowia świń, unijna produkcja wieprzowiny brutto w 2013 r. spadła wobec 2012 r. o 0,6% do 22,4 mln ton. Trudną sytuację na unijnym rynku wieprzowiny spotęgował rosyjski zakaz importu, wprowadzony pod koniec stycznia br. ze względu na pojawienie się ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce i na Litwie, w pobliżu granicy z Białorusią.

Według prognoz ekspertów Komisji, od 2014 r. produkcja mięsa wieprzowego w UE nieznacznie wzrośnie – o 0,2% do 22,46 mln ton, głownie w Danii i Holandii. Spadki produkcji przewidywane są natomiast we Francji, Niemczech i Hiszpanii. Ze względu na spodziewaną poprawę sytuacji rynkowej, w 2015 r. produkcja powinna wzrosnąć już w wyższym stopniu – o 0,8% do 22,64 mln ton.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wysyłki unijnej wieprzowiny do Rosji zmalały o 87% wobec tego samego okresu 2013 r. Jednak silny popyt ze strony krajów azjatyckich częściowo zrekompensował spadek dostaw do Rosji i w rezultacie unijny eksport wieprzowiny od stycznia do maja br. zmalał o 9%. Ograniczenie dostaw z USA w tym roku ze względu na biegunkę epidemiczną świń (PED), przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na unijną wieprzowinę ze strony rynków azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea Płd., Hongkong, Singapur, Filipiny). Jednak ze względu na wysoki udział rynku rosyjskiego w unijnym wywozie (około jednej trzeciej), w 2014 r. całkowity eksport wieprzowiny z UE obniży się prawdopodobnie po raz pierwszy od kilku lat – o 7% do ok. 2,1 mln ton. Biorąc pod uwagę dużą niepewność dla rynku wschodniego, obecnie przewiduje się, że w 2015 r. wysyłki z UE do krajów trzecich mogą wzrosnąć jedynie marginalnie.

Wzrost produkcji i spadek cen powinny przyczynić się do zwiększenia poziomu spożycia mięsa wieprzowego w UE o 1% w 2014 r. do 31,3 kg na jednego mieszkańca i o kolejne 0,8% w 2015 r.

Ceny mięsa wieprzowego na rynku unijnym są obecnie o 5% niższe od średniej z lat 2012-13 i wynoszą 164 EUR/100 kg.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. „Short Term Outlook for arable crops, meats and dairy” – Summer 2014 Foto: etrzoda.pl